Ffoniwch Rhadffôn 0808 808 2244 (Llun-Gwener 9am-6pm) neu ofyn am alwad yn ôl

Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r telerau ac amodau defnydd canlynol ac i fod yn rhwymedig iddynt, a byddant yn llywodraethu cydberthynas cynllun Nyth â chi mewn perthynas â’r wefan hon, ar y cyd â’n polisi preifatrwydd. 

Mae’r term cynllun Nyth Llywodraeth Cymru neu “ni” yn cyfeirio at berchennog y wefan, sef yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar ran Llywodraeth Cymru, y mae ei swyddfa yn Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, 33 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB. Mae’r term “chi” yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu ddarllenwr ein gwefan.

Mae’r defnydd o’r wefan hon yn ddarostyngedig i’r telerau defnyddio canlynol: